Fr. R. Kreutzwald 
KALEVIPOEG

Eesti rahvuseepose 19. trükk
Illustratsioonid ja kujundus Andres Tali
Saatetekst kunstiteadlane Sirje Helme

Mida rahvuseepos „Kalevipoeg” meile täna ütelda tahab, tuleb ruttu esile, kui avada raamatu leheküljed.
Tahad sina teedekäiki
Õnnelikult lõpetada,
Lingupaelust pääseneda,
Kääna käiki hüvakäele!
Andres Tali illustratsioonidega rahvuseepos „Kalevipoeg” ei ole enam kristjanraualik rahvusromantika minevikust. Nüüd on see 21. sajandi rahutu ja murelik, eneseotsinguisse süüvinud, kuid ikka lootusrikas Eesti sõnumikandja. Suur lugu Kalevipojast on justkui õppetund teekonnast, mida mööda käies võib igaüks avastada endale ja oma lähedastele uue vaimse ruumi, uue maailma.
Aga ükskord algab aega,
Kus kõik pirrud kahel otsal
Lausa lähvad lõkendama;
Lausa tuleleeki lõikab
Käe kaljukammitsasta –
Küll siis Kalev jõuab koju
Oma lastel’ õnne tooma,
Eesti põlve uueks looma.