Linnart Mäll 
TÕE TEE

Mõtteid ja mälestusi

Koostanud Ivar Tröner


Raamatus on valik Eesti mõtteloo ühe suurmehe Linnart Mälli mõtetest ja sõnumitest. Esmakordselt on eesti lugeja ees tema mõtted, mis pole kirjaliku teksti kujul kunagi laiema avalikkuseni jõudnud. Siin on aforisme paljude inimlike elunähtuste kohta, kuid ka filosoofilisi mõtisklusi elust, inimesest, keelest, ühiskonnast, poliitikast jne. Linnart Mäll uskus, et kultuur tervikuna elab niikaua, kuni elavad tekstid.
Linnart Mälli mõtteid:
„Väga oluline budistlik alustõde on see, et inimene peab ise vaeva nägema. Abi ei tule kusagilt mujalt, kui ise ei püüdle.”
„Kultuur ei nõua mitte ainult mõtte esitamist, vaid ka mõtte ilusat esitamist.”

Toimetajad Märt Läänemets, Teet Toome, Mari Klein, kujundus Andres Tali