Eero Medijainen 
RAUDSE EESRIIDE LÕIMED:

Propaganda, avalik arvamus ja Baltikum 1939–1944


Tartu Ülikooli ajalooprofessori Eero Medijaineni teose suur väärtus on arhiivikogudele ja erialasele kirjandusele toetuv detailne analüüs rahvusvahelistest suhetest aastatel 1939–1944. Raamatu kirjutamise ajendiks oli tuntud kunstnike Gori (Vello Agori) ja Valloti (hilisema Pulitzeri preemia laureaadi Edmund Valtmani) karikatuurid, mis ilmusid Eesti ajalehtedes aastatel 1941–1944. Tänaseks juba unustatud karikatuuridest kasvas autorile välja keskne uurimisteema: miks ja kuidas liitlased nõustusid Balti riikide annekteerimisega Nõukogude Liidu poolt? Vastuse leidmiseks avab autor liitlaste omavahelise suhtlemise üksikasjades, mis on seni olnud teadmata. Raamat on tõend sellest, kuivõrd tähtsaks tõusis sõja kulgedes Churchillile ja Rooseveltile nn. Balti küsimus ja miks kujunes sellest Teise maailmasõja üks kaalukeeli. Teos lükkab ümber mõnegi seni krestomaatiliseks peetud tõe Eesti ajaloo kohta.
Toimetajad Toomas Mattson, Katre Scott- Hopkins, Sirje Endre; kujundus Rein Seppius