Siim Kallas
VABADUSE JA KURJUSE VAHEL


Siim Kallas: „Inimeste huvi kuulda rohkem Euroopa ajaloost ja Euroopa Liidust oli peamine ajend, miks kirjutasin selle teose. Raamat on nendele, kes otsivad vastuseid küsimustele – mis on Euroopa? Milline on Eesti suhe Euroopasse? Ja Euroopa Liidu suhe Eestisse? Missuguseks kujuneb meie tulevik?”
Siim Kallase raamatu abiga võib lugeja kogeda Euroopa ajalugu paljudes selle sündmustes, faktides ja taustalugudes ning teha ise järeldusi igikestvast võitlusest erinevate huvide vahel. Ka võitlusest vabaduse ja kurjuse vahel. Raamatu omapära on meetodis: autor kirjeldab kõiki sündmusi, juhtumeid ja probleeme alati läbi inimeste, kes asetleidnud olukorras osalesid.
Euroopa Liidu lugu on kirjeldatud läbi eestlase silmade, tuginedes autori isiklikule kogemusele. Faktikülluse poolest on teos omalaadne Euroopa-aineline teabevaramu. Raamatus on avaldatud ka kolme suure eurooplase – Václav Haveli, Margaret Thatcheri ja Herman Van Rompuy kõned. „Tunda taas neid lihtsaid rõõme ja lootusi, mis muudavad elu elamisväärseks”, see Winston Churchilli kuulus ütlus, mida tsiteerib Rompuy oma kõnes (raamatus lk. 346) Nobeli rahupreemia vastuvõtmisel Oslos 12. detsembril 2012, on 2020. aasta katsumusterohkel kevadel meie suurim igatsus.
Toimetajad Sirje Endre, Katre Scott-Hopkins, Kerttu-Liina Tuju.